Szkoła latania na paralotniach szkoli w zakresie :

Etap I – za wyciągarką
Etap II – wyciągraka, PPG lub PPGG
Etap II PPG – szkolenie do lotów z napędem .
Etap II PPGG – szkolenie do lotów na motoparalotni
H – uprawnienia do lotów za wyciągarką
TANDEM – uprawnienia do lotów tandemowych
Wyciągarkowy – uprawnienia do obsługiwania wyciągarki
Kierownik startu – uprawnienia do kierowania lotami

Kto może rozpocząć szkolenie?

– osoba, która ukończyła 18 lat, lub ukończyła 15 lat oraz posiada zgodę rodziców na uprawianie paralotniarstwa
– posiadanie ważnego dowodu osobistego
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej
– prawo jazdy lub badania lotnicze klasy 3 lub pisemne oświadczenie o stanie zdrowia

Miejsca szkoleń:

Szkolenia odbywają się na łące w Żernicy

oraz w innych miejscach wcześniej określonych.